کلیدواژه‌ها = طیورگوشتی
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی مولکولی ویروس بیماری گامبورو درگله‌های گوشتی با علائم کلینیکی حاد در استان گیلان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-70

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ عبدلحمید شوشتری