کلیدواژه‌ها = تک یاخته
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی انگل‌های ماهی‌های رودخانه شاپور کازرون، فارس

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 82-91

علیرضا گلچین منشادی؛ اشکان مشایخی؛ محمد ترحمی