کلیدواژه‌ها = زنبورعسل
تعداد مقالات: 5
2. تعیین فراوانی ویروس تغییر شکل دهنده بال در شفیره‌های زنبورعسل به روش واکنش زنجیره‌ی پلیمراز نسخه‌برداری معکوس

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 26-33

مجتبی محرمی؛ حسین مدیرروستا؛ مریم ترکمن؛ بهزاد همتی؛ محمد شجاعی