نویسنده = یحیی تهمتن
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سه رقت آنتی‌ژن E. coli در ایمنی‌زایی موش‌های نژاد Balb/C

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-49

یحیی تهمتن؛ نازیلا علیمحمدی