نویسنده = ابوالقاسم نبی پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ‌دار

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-173

بشیر سبحانی؛ احمدعلی محمدپور؛ ابوالقاسم نبی پور