نویسنده = محمد علی علیزاده صدر دانش‌پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات استفاده از گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 10-17

محمد علی علیزاده صدر دانش‌پور؛ فرید شریعتمداری؛ محمد امیر کریمی