نویسنده = نادر احمدی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یک گاو شیری

دوره 24، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 42-47

حسین نورانی؛ مجتبی بنیادیان؛ ایرج کریمی؛ نادر احمدی