نویسنده = یاسر پیرعلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


2. بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 92-96

مرتضی حسینی نژاد؛ مصطفی شفاعتی فرد؛ یاسر پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


3. بررسی آزمایشگاهی حدت جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه (Metarhizium anisopliae) در کنترل زیست شناختی نوچه هیالوما مارژیناتوم (Hyalomma marginatum)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-55

شهلا ریواز؛ خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ محمد عبدی گودرزی؛ غلامرضا کریمی


4. پراکنش جغرافیایی عقرب‌های استان چهار محال و بختیاری

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 44-51

خداداد پیر علی خیر آبادی؛ ولی الله خلجی پیربلوطی؛ امین جزایری جونقانی؛ امیر دهقانی سامانی


5. تأثیر استفاده از پودر اکیناسه بر بازدهی تولید و دفع ااسیست در کوکسیدیوز تجربی حاصله از آیمریا تنلا

دوره 23، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 42-46

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ ‌ سعید حبیبیان دهکردی؛ فتاح روحانی؛ شهاب بهادران