نویسنده = حمید دلدار
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه پروتکل‌هایی بر پایه استرادیول برای همزمانی تخمک‌ریزی در گاوهای هلشتاین تازه‌زا

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 38-44

عیسی دیرنده؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ حمید دلدار؛ طناز صابری فر