مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری روش های مختلف اندازه گیری کارایی فنی: مطالعه موردی کشتارگاه های صنعتی مرغ گوشتی استان تهران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparison of different methods measuring the technical efficiency result: A case study of broiler slaughter-house in Tehran Iran