تعیین میزان حساسیت ایزوله های کاندیدا نسبت به داروی ایتراکونازول با مقایسه روش های دیسک دیفیوژن و رقیق سازی در مایع

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Correlation between disc diffusion and broth micro dilution methods for determining susceptibilities of candida spp. to Itraconazole