هیستولوژی پوست و هیستومورفومتری مقایسه ای فولیکول های موی اولیه و ثانویه آن در مناطق گردن، اندام قدامی، اندام خلقی و شکم میش های بالغ ماکویی در فصل پاییز

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histology of skin and comparative histomorphometery of the primary and secondary hair follicles in the neck, forelimb, hindlimb and abdominal regions of Makoyees ewe in Autumn