بررسی پویایی جمعیت ماهی حلوا سفید Pampus argenteus در شمال غربی خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Population dynamic of Pampus argenteus in the northwest of Persian Gulf