بررسی میزان دیاپوز سیستهای تولیدی از آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) به روش سرمادهی (ازمهرماه1382 تاآبانماه1383)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

An investigation of diapause rate from produced cysts of Artemia (Artemai urmiana) in Urmia lake by cryopreservation method( from October 2003 till November 2004)