مطالعه جداسازی و کشت گونه های بومی فیتوپلانکتونی از دهانه رودخانه های اروند و بهمنشیر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Isolation of native species of phytoplankton from Arvand and Bahmanshir rivers