بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه کرگانرود

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The density and distribution of the plankton in Karganrood river