اثر آسپرومازین - کتامین بر روی فشار خون سرخرگی و گازهای خونی در بز

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effect of acepromazine-ketamine on arterial blood pressure and blood gases in goat.