گزارش آلودگی میمون سبز وارداتی از تانزانیا بهArmillifer armillatus

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Armillifer armillatus in green monkey imported from Tanzania