تغییرات فصلی جمعیت کرم پرتار،(Nereis diversicolor (Nereidae در اعماق مختلف ساحل بندرگز (خلیج گرگان)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Population dynamics and annual biomass of the Nereis diversicolor, (Nereidae) in the Gorgan Bay (Bandargaz coast) - Southeast Caspian Sea.