بررسی فصلی آفلاتوکسین M1 در شیر خام ۱۵ کارخانه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Seasonal survey in content M1 aflatoxin in raw milk taken from 15 dairy factory