مقایسه کمی و کیفی بره موم تولید شده توسط زنبور عسل در مناطق با پوشش گیاهی سوزنی برگ و پهن برگ در شمال شرق تهران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparison of quantity and quality of propolis produced by gymnosperms and angiosperms plants in northeast of Tehran, Iran.