شناسایی کنه‌های سخت نشخوار کنندگان اهلی در دو منطقه اکولوژیکی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Identification of hard ticks of domestic ruminants in two ecological zones of Isfahan province, Iran