بررسی استفاده از بقایای کارخانجات ماکارونی عمل آوری شده بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای–خونی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The use of processed spaghetti by product with urea on controlled-release ammonia in rumen