بهینه سازی روش کپسول زدایی سیست آرتمیا بکرزا (Artemia parthenogenetica) حاشیه دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Improvements in the decapsulation technique of Artemia parthenogenotica cysts from Urmia lake region