انگلهای نماتود جدا شده از چند گونه ماهیان آب شیرین استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Nematodes from fresh water fishes of Khouzestan province