بررسی مقایسه ای تغییرات اجزای شیر در مراحل مختلف شیر دوشی گاوهای سالم و گاوهای مبتلا به تورم پستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparative study of milk composition in various milk fractions of healthy and mastitic dairy cattle