شاخصهای رشد بچه ماهی نورس کپور هندی روهو (rohita Labeo) تا مرحله یکساله در شرایط اقلیمی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Growth parameters of Indian major carp (Labeo rohita) year lings in Guilan