مطالعه چند شکلی 12 نشانگر ریز ماهواره درگوسفندان بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Assessment of genetic variation on balouchi of Abbasabad station of Mashhad