انگل آمیلواودینیوم اُسلاتوم درماهی آکواریومی دلقک کلارکی آلاری آب شور

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

کارشناس بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان تهران

چکیده

در فروردین ماه سال 1393 در یکی از مراکز عرضه ماهیان آکواریومی  آب شور در استان تهران تلفات در ماهی دلقک کلارکی آلاری آب شور (Amphiprion xanthurus) وارد شده از کشور آفریقا، مشاهده شد. درجه حرارت آب اکواریوم 27 درجه سلسیوس، پی اج 8.2، آمونیاک و نیتریت در حد صفر، غلظت متوسط شوری 1.018 (بر مبنای چگالی) و سختی کربنات 10 ثیت گردید. نمونه برداری از سطح پوست و آبشش انجام و به وسیله میکروسکوپ نوری  (Olympus Ch20bimf 200) برای جستجوی انگل مورد بررسی قرار گرفت. در گسترش مرطوب، انگل تک سلولی تاژکدار آمیلواودینیوم اُسلاتوم (Amiloodinium ocellatum) از پوست و آبشش ماهی جدا و مورد شناسایی قرار گرفت.این اولین گزارش از انگل تک سلولی تاژکدار آمیلواودینیوم اسلاتوم در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amyloodinium ocellatum (Brown, 1931) (Dinoflagellata) infestations in ornamental fish (Amphiprion xanthurus) imported into Iran

نویسنده [English]

  • A. Asadzadeh Manjili,
Expert for survey, challenge and care against diseases of aquatic animals, Veterinary Administration of Tehran Province
چکیده [English]

In July of 2014 in one of the Released centers saltwater aquarium fish, mortality In Amphiprion xanthurus imported from africa into iran was observed. Aquarium water temperature 27 ° C, pH 8.2, ammonia and nitrite are zero, the average salt concentration of 1.018 (based on density) and carbonate hardness was 10 Submit. Symptoms include loss of appetite, white spots on the skin such as sprinkling dust on the part of the skin, loss of balance, and finally falling into the dock at the bottom of the aquarium and dyspnea were seen. Examples of infected fish was sent back to the lab. Samples taken from the surface of the skin and gill of host fish and examined by light microscopy. Flagellated unicellular parasites (Amiloodinium ocellatum) were identified and isolated from the skin and gills of fish. Parasite is non-specific in its host selection and wide variety of marine and brackish water fish pollute. The parasite is relatively resistant to the chemicals used to treat and tolerate a wide range of salinity and temperature fluctuations. This is the first report of Amiloodinium acellatum in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amiloodinium ocellatum
  • Saltwater aquarium fish
  • Amphiprion xanthurus
  • Iran
1- Brown, E.M. (1931). Note on a new species of dinoflagellate from the gills and epidermis of marine fish. Proceedings of the Zoological Society of London, PP: 345-346.
2- Levy MG, Litaker RW, Goldstein RJ, Dykstra MJ, Vander sea MW, Noga EJ .(2007). Piscinoodinium, a fish-ectoparasitic dinoflagellate, is a member of the class dinophyceae, subclass Gymnodiniphycidae: convergent  evolution with Amyloodinium. J Parasitol 93:1006–1015
3- Lom, J., Dykova, I. (1992). Protozoan parasites of fishes. Developments in Aquaculture and Fisheries Science, Vol. 26. Elsevier, Amsterdam. P:315
4- Noga, E.J. and Levy, M.G. (2006). Phylum Dinoflagellata. In: Woo, P.T.K. (2ed.)   Fish Diseases and Disorders, Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections, 2nd edition. CABI Publishing, Wallingford, Oxford, UK,
PP: 16-45.
5- Noga, E.J. (2012). Amiloodinium ocellatum. Edited by Woo, P.T.K. and Kurt Buchman. Fish Parasites, Pathobiology and Protection. CABI Publishing, Wallingford, Oxford, UK, PP: 55-73 
6- Paperna, I.( 1980). Amyloodinium ocellatum (Brown, 1931) (Dinoflagellida) infestations in cultured marine fish at Eilat, Red Sea: epizootiology and pathology. J Fish Dis., 3: 363-372.