مقایسه میزان اسید آلژنیک استحصال شده از جلبک های قهوه ای Cystoseira indica ،Sargassum illicifolium و Nizimuddinia zanardini در سواحل چابهار

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Comparison of extracted alginic acid in brown algae, Sargassum illicifolium, Cystoseira indica,Nizimuddinia zanardini in the Oman sea (Chabahar)