پویایی جمعیت ماهی ساردین سند (Sardinella sindensis) در آب های ساحلی منطقه جاسک

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Population dynamics of Sind Sardinella (Sardinella sindensis) in coastal waters of Jask