تاثیرات دما بر غلظت الکترولیت های (سدیم، پتاسیم، کلسیم و مس) موجود در همولنف عقرب Odontobuthus odontorus

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The thermal effects on hemolymph electrolytes in Odontobuthus pocock,1897(scorpions,Buthidae)