مطالعه ای بر روی زیتوده برخی ازجلبک های اقتصادی سواحل استان سیستان و بلوچستان (دریای عمان)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A study on economic seaweeds biomass of the Sistan and Baluchistan Coastline (Oman sea)