آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوان

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

نویسندگان [English]

  • T. Taghipour Bazargani
  • A. Fatemi
Veterinaru Faculty of Tehran University