گزارشی کوتاه از پرورش بز کرکی رائینی در شهرستان بافت

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

وزارت جهاد سازندگی


عنوان مقاله [English]

A brief report on Korki goat production in Baft and Baft breeding station of korki goat

نویسنده [English]

  • M. Haji Mohammadi
Ministry of Jahad Sazandegi