ایجاد کلنی خوکچه هندی فاقد مو و مطالعه شاخصهای بیولوژیک آن

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Development of hairless laboratory guinea pigs : The biological studies