بررسی اثر غلظت‌های مختلف عنصر منیزیم بر میزان رشد و بیوماس جلبک سبز Chlorella vulgaris

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on effect of different concentrations of magnesium on growth and biomass of Chlorella vulgaris