انتشار جغرافیایی بیماری‌های قارچی با عامل (Ascospharea apis, Aspergillus flavus,Aspergillus fumigatus ) در کندوهای زنبور عسل استان گلستان

نوع مقاله: مقاله کوتاه


عنوان مقاله [English]

Geographical distribution of fungal diseases with Ascospharea apis, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus in bee hive of Golestan province