بررسی تاثیر ناتامایسین در افزایش مدت ماندگاری پنیر فتایUF

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of natamycin on Uf-Feta-Cheese shelf life