بررسی آلودگی گونژیلونما در نشخوارکنندگان در کشتارگاه ارومیه

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of gonjillonema contamination in Ruminants in Urmia slaughter house