استفاده از روشهای مولکولار جهت تشخیص لپتوسپیرا

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Molecular methods for detection of Leptospira