بررسی اثر درمانی ایبوپروفن بر روی تورم پستان حاصل از اندوتوکسین در گاو

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of iboprufen on treatment of endotoxin induced mastitis in dairy cattle