اثر میزان چربی جیره بر رشد، راندمان تغذیه و ترکیب بدن کپور علفخوار جوان (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary lipid level on growth, feed utilization and body composition by juvenile grass carp (Ctenopharyngodon idella)