مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفاده از سیستمHACCP (از تولید تا مصرف)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on microbial hazards of poultry slaughterhouse with HACCP system