استفاده از شبیه سازی برای پیش بینی تاثیر استفاده از ضرایب اقتصادی در اصلاح نژاد زنبور عسل

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Using simulation to predict the impact of using economic weights in genetic improvement of honey bees