بررسی تهیه ماهی دودی قزل آلا به دو روش گرمو سرد در کشور ایسلند با تاکیدبر تغییرات شیمیایی و میکروبی قزل آلا دودی ضمن فرآوری و در زمان نگهداری آنها

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on preparation of hot cold smoked trout in Iceland with emphasis on chemical and microbial changes during processing and Shelf life