مقایسه برخی خواص شیمیایی سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان ماده اولیه فرآورده‌های شیلاتی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

مقایسه برخی خواص شیمیایی سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان ماده اولیه فرآورده‌های شیلاتی