بررسی تهیه هیدروژل از جلبک سارگاسوم استان سیستان و بلوچستان ایران بوسیله پرتوهای یونیزه کننده

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of synthesis hydrogel from sargassum alga of Iran’s Sistan and Balochestan by ionizing radiation