بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات خوراک در صنعت طیور گوشتی کشور و راهکارهای کاهش آن

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Improvement of feed conversion ratio (FCR) in the broiler farms of Iran by study of effecting factors