بررسی اثرات فیزیولوژیکی استرس بر ترکیبات عضله و تغییرات هورمون کورتیزول در ماهی سوف (Stizostedion lucioperca) در دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of effect of physiological stress on cortisol and muscle compounds in Stizostedion lucioperca